Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

1. SPO-ROL 2004 – 2006

W 2004 roku, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" (Dz. U. 2004 r. Nr 197, poz. 2032, z późn. zm.) Priorytet 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie 2.2. „Scalanie gruntów" po raz pierwszy umożliwiono dofinansowanie scalenia gruntów z funduszy unijnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" (Dz. U. 2004 r. Nr 197, poz. 2032, z późn. zm.) Priorytet 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie 2.2. „Scalanie gruntów" w województwie dolnośląskim, rozpoczął się w dniu 1 czerwca 2005 roku i trwał do 1 sierpnia 2005 roku. Wnioskodawcy złożyli 6 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę 29 233 505 zł. Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków, przedstawiono listę rankingową na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego. Po jej zarekomendowaniu przez Regionalny Komitet Sterujący, Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 25 października 2006 r. w pierwszej kolejności skierował do realizacji wniosek pt. „Scalenie gruntów wsi Krajów" na kwotę kosztów kwalifikowalnych 5 076 275 zł. W dniu 30 listopada 2005 r. Samorząd Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę ze Starostą Legnickim na realizację ośmioetapowego projektu „Scalenie gruntów wsi Krajów". Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych poniesiona na realizację zadania wyniosła 5 076 269,00 w tym z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (80%) 4 061 015,20 zł.

Pozostałe pięć projektów umieszczono na liście wniosków oczekujących, ale w związku z ograniczonymi środkami finansowymi skierowanymi dla województwa dolnośląskiego, nie zostały one zrealizowane. Część z tych projektów jest obecnie realizowana lub aplikuje o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do pobrania:

SPO-ROL (prezentacja PowerPoint)